Ny digital ansøgningsportal

FILMSTØTTE. Filminstituttet udruller et nyt digitalt ansøgningssystem, og fra 8 maj skal alle ansøgninger om støtte til kort- og dokumentarfilm indsendes via denne støtteportal.

Det nye system skal gøre det nemmere at søge om støtte og lette sagsgangene på de enkelte projekter. Overgangen fra manuel til digital sagsbehandling betyder, at al skriftlig kommunikation mellem ansøger og Filminstituttet vil blive samlet ét sted og tilgængelig for ansøger igennem hele projektets levetid.

Den nye ansøgningsportal udrulles løbende for de forskellige ordninger. Støtteportalen er allerede taget i brug i forbindelse med spillefilm og Public Service Puljen, og fra 8. maj vil det være ansøgninger på kort- og dokumentarfilmsområdet, der overgår til digital sagsbehandling. I juni følger New Danish Screen, og efter sommerferien de resterende ordninger. Når alle støtteordninger er implementeret vil al korrespondance vedrørende ansøgning og tildeling af støtte foregå via den nye platform.

Husk at have dit NemID medarbejdersignatur på plads, hvis du har planer om at ansøge om udviklings-, produktions- eller lanceringsstøtte til en kort- eller dokumentarfilm fra den 8. maj.

Igangværende støtte vil ikke blive påvirket. De vil blive færdigbehandlet efter de procedurer, der var gældend på ansøgningstidspunktet. Indtil Støtteportalen er fuldt implementeret, vil der altså være en overgangsperiode, hvor både den gamle og den nye praksis vil fungere side om side.

Den nye Støtteportal vil være tilgængelig, der hvor du normalt søger om støtte på Filminstituttets hjemmeside.

Hav styr på dit NemID 

Hvis du planlægger at ansøge om kort- og dokumentarfilmsstøtte efter 8. maj, er det vigtigt, at du har dit NemID Medarbejdercertifikat på plads.

For at få adgang til portalen, skal du logge ind med en medarbejdersignatur i form af et NemID nøglekort, nøglefil eller hardware. Det betyder, at du skal have en NemID-profil gennem din virksomhed, som identificerer dig som en person, der kan ansøge om støtte hos Det Danske Filminstitut på din virksomheds vegne.

NemID-signaturen skal bestilles gennem jeres NemID-administrator, som typisk er en IT- eller administrationsansvarlig. Du kan læse mere om dette og om Medarbejdercertifikatet generelt på Nets' hjemmeside.

Andre støtteprofiler

I nogle tilfælde kan der søges støtte som privatperson, og i disse tilfælde kan du logge ind med dit private MitID/NemID, som du også bruger i andre sammenhænge i forhold til kommunikation med det offentlige. En privat profil kan dog ikke bruges til at søge de fleste støtteordninger hos Det Danske Filminstitut, og det kan derfor resultere i et teknisk afslag, hvis du ikke kan søge den pågældende støttetype ifølge støttevilkårene.

Har du ikke mulighed for at oprette en digital profil eller på anden måde ikke har mulighed for at indsende en ansøgning digitalt, så bedes du tage kontakte koordinatoren eller en anden kontaktperson for den pågældende støtteordning, du ønsker at søge fra, og Filminstituttet vil derefter hjælpe dig med en alternativ metode til at ansøge om støtte.

På nogle støtteordninger kan udenlandske virksomheder også søge om støtte fra Det Danske Filminstitut. I disse tilfælde bedes du kontakte koordinatoren eller en anden kontaktperson for den pågældende støtteordning, du ønsker at søge fra, og Filminstituttet vil derefter hjælpe dig med at få adgang til Ansøgningsportalen.

Kontakt

Martin Keller
System manager
stoetteportal@dfi.dk