Ny støttemulighed for filmbrancherne i Grønland og Færøerne

RIGSFÆLLESSKAB. NORDDOK II skal styrke filmmiljøerne i Grønland og Færøerne og bidrage til flere dokumentarproduktioner, der kan udbrede viden om Rigsfællesskabet.

I Finansloven for 2021 blev der afsat i alt 27,1 millioner kroner til fortsættelse af NORDDOK I, som i 2019 blev aftalt mellem den danske statsminister, lagmanden på Færøerne og formanden for Naalakkersuisut i Grønland. Det overordnede formål var, dengang som nu, at udbrede viden om Rigsfællesskabet.

Fakta om NORDDOK II

På finansloven for 2021 er der bevilget 27,1 mio.kr. til ´Rigsfællesskabspuljen´, som i perioden 2022-24 skal anvendes til:

”Tilskud til dokumentarproduktioner om Grønland, Færøerne og Danmark med det formål at udbrede viden om Rigsfællesskabet, samt tilskud til kompetence- og netværksopbygning af filmmiljøer i Grønland og Færøerne.”

Puljen administreres af Det Danske Filminstitut.

NORDDOK II løber frem til 2024 og bygger videre på de erfaringer, der er gjort i støtteordningens første to leveår. En af de centrale nyskabelser er et selvstændigt fokus på kompetence- og netværkopbygning som et centralt og prioriteret indsatsområde. Dette fokus på initiativer og tiltag, der kan understøtte den fortsatte udvikling af bæredygtige filmmiljøer i Grønland og på Færøerne, skal fungere side om side med filmstøtteordningen, der fortsat vil yde tilskud til dokumentarproduktioner om Rigsfællesskabet.

I lighed med det tidligere NORDDOKstøtteinitiativ administreres ordningen af Det Danske Filminstitut.

I januar 2022 inviterede ordningens styregruppe filmbrancherne i Grønland og Færøerne til et online stormøde om den konkrete udformning og anvendelse af ordningen.

Styregruppen for ordningen består af:

  • Naja Brandt, AC Fuldmægtig fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Naalakkersuisut
  • Tina Í Dali Wagner, leder af Filmshusið
  • Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut

Det er blandt andet forslag og ideer fra dette møde, der har dannet grundlag for den konkrete udmøntning af ordningens to støttemuligheder til henholdsvis kompetence- og netværksopbygning og projektstøtte, herunder udvikling, produktion og lancering.

For yderligere information

Anders Budtz-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. +45 3374 3528
andersbj@dfi.dk

Styregruppen vil stå for ordningens kompetence- og netværksudviklingsdel, mens vurderingen af projektstøtteansøgninger vil blive varetaget af en dokumentarfaglig redaktion med en repræsentant fra henholdsvis Grønland, Færøerne og Danmark.

Redaktionen, som skal vurdere indkomne ansøgninger og tage stilling til tildeling af projektstøtte, består af:

  • Klaus Georg Hansen, Formand for Film.gl, Grønland
  • Jan Berg Jørgensen, Kommunikationsansvarlig, Færøerne
  • Heidi Kim Andersen, Filmkonsulent, Det Danske Filminstitut

Adm. direktør for Filminstituttet, Claus Ladegaard, udtaler:

”Det er uhyre positivt, at udviklingen af og udvekslingen mellem vores respektive filmmiljøer med NORDDOK II er sikret fortsat høj prioritet. Projektet har allerede udmøntet sig i flere stærke dokumentarer, og der er gode muligheder for at styrke kendskabet til Rigsfællesskabet endnu mere over de kommende år.”

Muligheden for at søge om støtte til kompetence- og netværksopbyggende aktiviteter starter i april 2022, mens første ansøgningsfrist for projektstøtte er den 3. maj.

Læs mere om ordningen

Fakta om NORDDOK I

Ved udgangen af 2019, havde første udgave af NORDDOKs faglige redaktion modtager i alt 39 ansøgninget om udviklingsstøtte.

Seks af projekterne fik udviklingsstøtte, og redaktionen bevilgede produktionsstøtte til tre film:

  • 'Siunissaq – Det sidste menneske' instrueret af Ivalo Frank
  • 'Skål' instrueret af Cecilie Debell og Maria Guldbrandsø Tórgarð
  • 'Heartist' instrueret af Marianna Mørkøre og Beinta á Torkilsheyggi (i produktion)
Tags: