Analyser af publikums engagement i dansk film

INDSIGT. Hvilken kulturel betydning har dansk film? Og hvilken form for engagement afføder filmene hos publikum? Dyk ned i Filminstituttets undersøgelser fra 2022.

Filminstituttet har senest i 2022 undersøgt, hvordan danskerne vurderer kvaliteten og betydningen af dansk film, hvilket har resulteret i to rapporter – én for danske spillefilm og én for danske dokumentarfilm.

Overordnet set viser undersøgelserne, at rigtigt mange danskerne er engagerede i dansk film generelt og finder det vigtigt, at de overhovedet produceres.

Undersøgelserne, der begge er repræsentative for befolkningen (15-79 år), afdækker derudover, hvad publikum oplever, at de danske film, som de har set, betyder for dem på det personlige plan. Her benytter begge undersøgelser sig af fire overordnede parametre, nemlig den emotionelle, intellektuelle, kreative og sociale betydning. 

Publikum oplever, at danske spillefilm især er gode til at engagere dem emotionelt – de er underholdene. Samtidig sætter filmene tanker i gang og har en social betydning, idet de giver anledning til at samles og til samtaler. I rapporten kan man også fx læse mere om, hvad det betyder for publikums oplevelse af deres engagement i filmene, om de ses i biografen eller derhjemme.

For danske dokumentarfilm gælder, at publikum i særlig grad finder filmene intellektuelt engagerende, idet de sætter tanker i gang og skaber interesse for et emne. Publikum oplever også, at dokumentarerne emotionelt både er rørende og underholdene, ligesom de i stil med spillefilmene har en social betydning. I rapporten kan man også fx læse mere om publikum oplevelse af dansk dokumentarfilms særlige evne til at vække empati samt at udbredelsen af dansk dokumentarfilm – og dermed muligheden for at engagere et bredere publikum – er udfordret.

Fokus #9 – Det engagerede publikum

Artiklen er en del af serien Fokus #9, der stiller skarpt på, hvordan man engagerer filmpublikummet: