Hvem bruger Virtual Reality briller?

UNDERSØGELSE. 10% af danskere på 15 år eller derover har adgang til VR-briller i deres hjem. For de 7-14-årige er andelen lige over det dobbelte. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Norstat for Filminstituttet.

Virtual reality (VR) har efterhånden været på vej i mange år, og nogle vil måske huske de ganske massive VR-headsets, man kunne prøve i de mest velasorterede spillearkader i 90’erne. Siden er VR flere gange spået til at være fremtiden for billedbårne fortællinger – uden helt at have nået det store gennembrud endnu. Techgiganter som fx Meta (Facebook mv.) har dog i de senere år i stadig højere grad fokuseret på udviklingen af VR og ”Metaverset”, og forventer tydeligvis, at der er et publikum at finde her i fremtiden. Og også hos Filminstituttet er der gennem de senere år støttet VR-film og -spil.

I det lys er det interessant, hvor udbredt VR-headsets efterhånden er blevet i danske husstande, og hvem der faktisk benytter dem. Derfor har Filminstituttet i foråret 2023 gennemført en repræsentativ undersøgelse blandt hhv. børn og voksne danskere, hvor vi ser nærmere på netop dette.

Der findes forskellige klasser af VR-briller lige fra helt billige pap-briller, som benytter en smartphone til at afvikle mindre VR-film eller -spil, og op til professionelle VR-hjelme til mange tusinde kroner. I denne undersøgelse er der fokuseret på de lidt dyrere VR-briller og ikke de billige pap-briller. 

Resultater

Samlet set er der 10% af danskerne i målgruppen 15år+, der angiver, at de har adgang til et VR-headset i hjemmet, hvilket omregnet svarer til godt 470.000 personer. De 10% dækker dog over en tredeling i tre lige store dele: dem, der ikke bruger VR-brillerne mere, dem der har dem i husstanden, men ikke selv benytter dem, og så dem, der rent faktisk benytter dem. Så tager man udgangspunkt i de tre procent, der angiver, at de selv benytter brillerne, svarer det til ca. 145.000 personer.

Andelen er højere blandt mænd end kvinder, og udbredelsen er højest blandt unge voksne, 15-25-årige, samt blandt de 36-49-årige – som sandsynligvis har børn. For fokuserer man på dem, der angiver, at de har hjemmeboende børn ("m/børn"-kolonnen nedenfor), er andelen, der har adgang til VR-briller dobbelt så stor som gennemsnittet.

Går vi ned i børnehøjde og ser på resultaterne i børnedelen af undersøgelsen, så svarer 21% af de 7-14-årige, at de har adgang til VR-briller i hjemmet, svarende til godt 105.000 børn. Halvdelen benytter selv VR-brillerne, mens den anden halvdel har dem i husstanden, men benytter dem ikke selv eller brillerne bruges slet ikke længere. De 10% af de 7-14-årige, der angiver, at de selv benytter VR-brillerne i hjemmet svarer til 52.000 børn.

Udbredelsen er dobbelt så stor blandt drenge i forhold til piger, når man ser på dem, der reelt benytter hjemmets VR-briller. Ser man på tværs af alder stiger udbredelsen med årene og især fra 9 år og op til 14 år er udbredelsen størst.

Udbredelsen af VR-briller til spil, film og andre billedbårne fortællinger er altså set i forhold til andre skærme såsom tv, tablet og mobiler fortsat relativt begrænset hos private, men med en tydeligere højere udbredelse blandt børn og unge samt techfirmaernes fokus bliver det spændende fortsat at følge udviklingen i de kommende år.

Metode

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Norstat for Filminstituttet. Af metodetekniske årsager er undersøgelsen gennemført ad to omgange – én for 15år+ og én blandt 7-14-årige.

I undersøgelsen blandt 15år+ er der i alt gennemført 2.006 CAWI-interview med danskere i alderen 15år+ i perioden 14.-22. marts 2023.

Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen. Data er efterfølgende vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

I undersøgelsen blandt 7-14-årige er i alt gennemført 1.401 CAWI-interview med danskere i alderen 7-14år i perioden 1-10. april 2023.

Data er indsamlet med tilstræbt ligelig fordeling over køn og alder inden for målgruppen 7-14år.

Spørgsmålsformulering:

Har du eller andre i husstanden et VR headset (Virtual Reality)?

(med ’VR Headset’ tænker vi her på udstyr der kan afvikle fx spil, video og lign. som fx Meta Quest, Playstation VR etc., og ikke de mere billige udgaver typisk udført i plast/pap).