Hvem ser film?

Se den faktiske publikumsprofil til 1.200 danske og udenlandske film i biografen. Værktøjet er interaktivt, og du kan søge på enten én film, én genre eller sammenligne flere film. Vejledning findes nederst på siden.  

Før du går i gang

Værktøjet er interaktivt, og du skal derfor være opmærksom på, at graferne kan ændre sig, når du klikker på dem. Ved mouseover angives benchmark på geografi og køn. 

Dokumentarfilm har ikke sin egen genrekategori, men er registreret sammen med artfilm. 

Basen indeholder 1.250 film, der har haft biografpremiere i perioden 2015 til nu. Nye titler vil blive tilføjet fire gange om året. 

Alle film i biografen bliver målt, men på film, der sælger færre end 30-40.000 billetter, kan profilen være forbundet med stor statistisk usikkerhed. Vi anbefaler derfor at se på profiler baseret på flere end 60 interview (basestørrelse).

Ved brug af data og indsigter skal Filminstituttet krediteres.

Data opdateret 15.03.2023.

Videovejledning

Metode

Værktøjet er baseret på data fra DFI Profilbasen, der er en kvantitativ og løbende monitorering af biografmarkedet med ca. 1.000 interview månedligt. Værktøjet dækker personer i alderen 15-79 år, som har været i biografen inden for de seneste to måneder.

Hver film måles tre gange efter premieren for at opnå bedst mulig repræsentation af filmens publikum i biografen. Data indsamles online via et repræsentativt danmarkspanel i samarbejde med analysebureauet YouGov.

Data fra exit polls indgår ikke i værktøjet.


Data i værktøjet ´Hvem ser film?´ præsenterer data fra DFI Profilbasen, der er baseret på kvantitative spørgeskemaundersøgelser, der gennemføres for DFI af analyseinstituttet YouGov. Undersøgelsen gennemføres månedligt via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet*.

Indsamlingen af data gennemføres blandt danskere i alderen 15-79 år, der har været i biografen inden for seneste to måneder. Der udsendes invitationer til at deltage i undersøgelsen via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet.

Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen ´Biografaktive. Hver måned gennemføres ca. 1.000 CAWI-interview.

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

YouGov indsamler hver måned data fra d. 1-10., og der spørges ind til 40 film i hver runde. Hver film måles tre gange i tre på hinanden følgende måneder for at opnå bedst mulig repræsentation af filmens publikum i biografen. Størstedelen af alle premierefilm i biografen bliver målt, men på film, der sælger færre end 30-40.000 billetter, kan profilen være forbundet med stor statistisk usikkerhed. Vi anbefaler derfor kun at se på profiler baseret på mindst 60 interview, angivet i modellen som ”basestørrelse”. I værktøjet markeres det tydeligt, når man ser på en profil med ´basestørrelse´ under 60 interviews.

Af lovmæssige begrænsninger ift. markedsanalyse, måles der ikke direkte blandt personer under 15år. Det medfører, at på film der har børn og unge som primære målgruppe, fx familiefilm som ’Far til fire’ er profilen baseret på de ”voksne” (forældre/ledsagere). Andelen af børn/unge under 15år i grafen med aldersfordeling er udregnet på baggrund af førnævntes svar.

*Læs evt. mere om YouGov og deres panel

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk