Hvem ser serier?

Se den faktiske publikumsprofil til danske og udenlandske serier. Værktøjet er interaktivt, og du kan søge på enten én serie eller sammenligne flere serier. Vejledning findes nederst på siden.  

Før du går i gang

Værktøjet er interaktivt, og du skal derfor være opmærksom på, at graferne kan ændre sig, når du klikker på dem. Ved mouseover angives benchmark på geografi og køn. 

Værktøjet indeholder 300 serier på tværs af fiktion og dokumentar. Data er indsamlet løbende i årene 2018 - nu. Tilføjelser til basen sker to gange om året, og når en serie måles flere gange, er det altid den nyeste data, der gøres tilgængelig. Basen indeholder et stort udvalg af 'Originals'-serier fra streamingudbydere som Netflix, HBO, Disney+ og Viaplay uden forudgående eller simultan tv-visning.

Man skal have set tre afsnit af en serie for at blive regnet med som publikum. 

Ved brug af data og indsigter skal Filminstituttet krediteres.

Data opdateret 26. oktober 2021.

Videovejledning

Metode

Værktøjet er baseret på data fra Filminstituttets løbende undersøgelser 'Vidste du'. Det er kvantitative undersøgelser baseret på 2.500 interview i et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 15-79 år. Data indsamles online via et repræsentativt danmarkspanel i samarbejde med analysebureauet YouGov.

Danskerne angiver selv, om de har set/ikke set serierne, der listes i analysen.


Data i værktøjet ´Hvem ser serier?´præsenterer data, der tegner en publikumsprofil på udvalgte serier. Data i værktøjet er indsamlet i en række af Filminstituttets løbende ad hoc undersøgelser fra 2018, 2019, 2020 og 2021.  Undersøgelserne er kvantitative (spørgeskema) og gennemføres for Filminstituttet af analyseinstituttet YouGov. Filminstituttet undersøger nogle gange den samme serie i gennem flere målinger på tværs af år, og andre gange måles der kun én gang, fx på mindre serier som ikke forventes at ændre publikumsprofil over år. Filminstituttet benytter altid de nyest indsamlede data på den pågældende serie til at danne publikumsprofilen. De udvalgte serier er de samme som i værktøjet ´Hvor mange ser serier?´, og i dét værktøj er det tydeligt angivet, hvilket år data er indsamlet.

Undersøgelserne gennemføres blandt danskere i alderen 15år+. Der udsendes invitationer til deltagelse i undersøgelsen via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet*. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i 15år+. En til to gange om året gennemføres ca. 2.500 CAWI-interview med formål at indsamle viden om udvalgte serier.

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i 15år+.

I undersøgelsen får danskerne vist et udvalg af serier (thumbnail med plakat, stillfoto eller andet artwork), hvor respondenten kan krydse af hvilke(n) serie, personen har set. I spørgsmålsteksten defineres, at man skal have set mindst tre afsnit af en serie for at anses som publikum til serien. En serie kan godt måles flere gange over tid, men det vil altid være nyeste måling der er tilgængeligt i værktøjet.

Af lovmæssige begrænsninger ift. markedsanalyse, måles der ikke direkte blandt personer under 15år. Derfor bør man være opmærksom på, at for serier der har børn og unge som primære målgruppe er profilen baseret publikum over 15 år.

*Læs evt. mere om YouGov og deres panel

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk