Hvor mange ser film?

Se hvor mange, der faktisk ser danske og udenlandske film på tværs af vinduer og platforme. Basen indeholder udvalgte 9.000 film på tværs af fiktion og dokumentar. Du kan søge én titel eller sammenligne flere. Vejledning findes nederst på siden.

Før du går i gang

Publikum på tv henviser til det oplyste tal fra Tv-meter.

Publikum i biografen viser filmens billetsalg i biografen.

Publikum på tværs (andel) henviser til en procentdel af befolkningen i alderen 15-79 år, der har set den pågældende film på tværs af platforme. Fx har 17 % af danskerne i alderen 15-79 år set 'Bird Box'. 

Publikum (antal) henviser til det faktiske antal, som har set filmen på tværs af platforme. Fx har 775.000 danskere i alderen 15-79 år set 'Bird Box'. Filminstituttet bruger data fra Danmarks Statistik til at omregne andel/procenten til et faktisk antal mennesker. 

Vær opmærksom på, at andelen og antallet af publikummer på tværs af platforme altså ikke dækker publikum under 15 år.

Værktøjet indeholder 9.000 film på tværs af fiktion og dokumentar. Basen indeholder et stort udvalg af 'Originals'-film fra streamingudbydere som Netflix, HBO, Disney+ og Viaplay uden forudgående eller simultan biografvisning.

Ved brug af data og indsigter skal Filminstituttet krediteres.

Data opdateret 26. oktober 2021.

Videovejledning

Metode

Data i værktøjet indsamles fra flere kilder.

Publikum i biografen trækkes fra Danmarks statistik, der opdaterer data årligt.

Publikum på tv trækkes fra de officielle tv-opgørelser, der historisk er leveret af TNS Gallup og fra 2021 leveres af Nielsen.

Publikum på tværs er baseret på data fra Filminstituttets løbende undersøgelser 'Vidste du'. Det er kvantitative undersøgelser baseret på 2.500 interview i et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 15-79 år. Data indsamles online via et repræsentativt danmarkspanel i samarbejde med analysebureauet YouGov.

Respondenterne angiver selv, om de har set/ikke set filmene, der listes i analysen.


Data i værktøjet ´Hvor mange ser film?´ hentes fra flere forskellige kilder:

Antal af solgte biografbilletter

Kilden er Danmarks Statistiks base, som opdateres årligt. Basen indeholder alle film med biografpremiere i de danske biografer fra 1976 og frem. Tallene dækker alle faktisk solgte billetter i alle aldersgrupper.

Publikum på tv

Kilden er seertal fra TNS Gallup (skifter fra årsskiftet 2021/2022 til Nielsen data). På et udpluk af film på listen, primært nyere danske, anfører vi det akkumulerede antal seere på tv over alle visninger af de specifikke film i de seneste 10 år. Den samme seer kan altså i tv-tallet tælle med flere gange (såkaldt dobbeltdækning). TV-tal måles i universet P3år+, og antallet af seere på tv indeholder altså også børn.

Publikum på tværs af platforme (andel)

Dataindsamles på ad hoc-basis en til to gange årligt. Undersøgelserne er kvantitative (spørgeskema) der gennemføres for Filminstituttet af analyseinstituttet YouGov. I undersøgelsen bliver respondenterne forevist et udvalg af film (thumbnail med plakat, stillfoto eller andet artwork), hvor respondenten kan krydse af hvilke(n) film, personen har set. En film kan godt være målt flere gange over tid, men det vil altid være nyeste måling der er tilgængelig i værktøjet.

Undersøgelserne gennemføres blandt danskere i alderen 15år+. Der udsendes invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet*. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning 15år+. Der gennemføres ca. 2.500 CAWI-interview per indsamling. Data er efterfølgende vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen 15år+.

Publikum på tværs af platforme (antal)

 Antal beregnes ud fra andelen, der angiver at have set den specifikke film med udgangspunkt i det aktuelle befolkningstal i gruppen 15år+ fra Danmarks statistik. Dermed kan man sammenholde antal publikumtal på tværs af fx biograf, streaming samt tv-kanaler. 

Af lovmæssige begrænsninger ift. markedsanalyse, måles der ikke direkte blandt personer under 15år i datakilderne, der genererer ´Publikum på tværs af platforme´. Derfor bør man som læser være opmærksom på, at for film der har børn og unge som primære målgruppe inkludere publikumstallet på tværs udelukkende 15år+. Dette kan have den uhensigtsmæssige konsekvens, at det akkumulerede antal ´Publikum på TV´, på disse film, kan være større end det beregnede antal publikum på tværs i 15år+  

*Læs evt. mere om YouGov og deres panel

Kontakt

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk