Hvor mange ser serier?

Se hvor mange, der faktisk ser danske og udenlandske serier på tværs af vinduer og platforme. Du kan søge på én serie eller sammenligne flere. Basen indeholder 300 udvalgte serier på tværs af fiktion og dokumentar. Vejledning findes nederst på siden.

Før du går i gang

Publikum på tværs (andel) henviser til en procentdel af befolkningen i alderen 15-79 år, der har set den pågældende serie. Fx har 21 % af danskerne i alderen 15-79 år set 'Ulven kommer'.

Publikum på tværs (antal) henviser til det faktiske antal, som har set serien. Fx har 975.000 danskere i 15-79 år set 'Ulven kommer'. Filminstituttet bruger data fra Danmarks Statistik til at omregne andel/procenten til et faktisk antal mennesker. 

Værktøjet indeholder 300 serier på tværs af fiktion og dokumentar. Data er indsamlet løbende i årene 2018 til nu. Tilføjelser til basen sker to gange om året, og når en serie måles flere gange, er det altid den nyeste data, der gøres tilgængelig. Basen indeholder et stort udvalg af 'Originals'-serier fra streamingudbydere som Netflix, HBO, Disney+ og Viaplay uden forudgående eller simultan tv-visning.

Ved brug af data og indsigter skal Filminstituttet krediteres.

Data er senest opdateret 01. oktober 2022.

Videovejledning

Metode

Værktøjet er baseret på data fra Filminstituttets løbende undersøgelser 'Vidste du'. Det er kvantitative undersøgelser baseret på 2.500 interview i et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 15-79 år. Data indsamles online via et repræsentativt danmarkspanel i samarbejde med analysebureauet YouGov.

Danskerne angiver selv om de har set/ikke set serierne, der listes i analysen.


Værktøjet ´Hvor mange ser serier?´ præsenterer data på udvalgte serier. Data i værktøjet er indsamlet i en række af Filminstituttets løbende ad hoc undersøgelser fra 2018 og frem. Undersøgelserne er kvantitative (spørgeskema) og gennemføres for Filminstituttet af analyseinstituttet YouGov.

Filminstituttet undersøger nogle serier i flere målinger på tværs af år, og andre gange måles der kun én gang, fx på mindre serier, som ikke forventes at have substantielt ændret udbredelse over år. Filminstituttet benytter altid de nyest indsamlede data på den pågældende serie til at beregne antal publikummer. I værktøjet er det tydeligt angivet, hvilket år data er indsamlet. De udvalgte serier er de samme som i værktøjet ´Hvem ser serier?´.

Undersøgelserne gennemføres blandt danskere i alderen 15år+. Der udsendes invitationer til deltagelse i undersøgelsen via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet*. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i 15år+. En til to gange om året gennemføres ca. 2.500 CAWI-interview med formål at indsamle viden om udvalgte serier.

Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i 15år+.

I undersøgelsen får danskerne vist et udvalg af serier (thumbnail med plakat, stillfoto eller andet artwork), hvor respondenten kan krydse af hvilke(n) serie, personen har set. I spørgsmålsteksten defineres, at man skal have set mindst tre afsnit af en serie for at anses som publikum til serien.

Antallet af publikum beregnes ud fra andelen, der angiver at have set den specifikke serie med udgangspunkt i det aktuelle befolkningstal i gruppen 15år+ fra Danmarks statistik. Det betyder, at man kan sammenligne udbredelsen for film og serier på tværs af fx streamingtjenester, tv-kanaler og biografvinduet. 

Af lovmæssige begrænsninger ift. markedsanalyse, måles der ikke direkte blandt personer under 15 år. Derfor bør man være opmærksom på, at for serier der har børn og unge som primære målgruppe er antallet af publikum udelukkende baseret publikum over 15 år.

*Læs evt. mere om YouGov og deres panel

Kontakt

Kontakt

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk