Ny kortfilm om alkoholmisbrug

PREMIERE. 'Næste stop' af Daniel Kragh-Jacobsen med Ann-Eleonora Jørgensen og Mathilde Arcel Fock sætter fokus på alkoholmisbrug blandt forældre. Filmen indgår som del af en større landsdækkende kampagne for at bryde tabuet om alkoholmisbrug i hjemmet på en respektfuld måde.

Alkoholmisbrug koster det danske samfund over 13 milliarder kroner om året, og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden næst efter rygning. Alkoholmisbrug kan have store konsekvenser for den, der drikker, men for mange børn, der vokser op med en alkoholiseret mor eller far, har det voldsomme konsekvenser, der følger dem ind i voksenlivet. 'Næste stop' kan ses på dr.dk/tv frem til den 11. april.

Jeg har ønsket at tegne et så nuanceret og realistisk billede af filmens to karakterer, som overhovedet muligt Daniel Kragh-Jacobsen

"Jeg har ønsket at tegne et så nuanceret og realistisk billede af filmens to karakterer, som overhovedet muligt. Ambitionen har endvidere været at skildre de mange ambivalente følelser, der gennemsyrer forholdet mellem et barn og en alkoholiseret forælder – dette har jeg ladet komme til udtryk i det usagte som findes i blikkene imellem mor og datter. Jeg håber, at denne nuancerede skildring af familieforholdet bryder med nogle af de fordomme, der netop eksisterer om alkoholmisbrugere," fortæller filmens instruktør Daniel Kragh-Jacobsen.

Undervisning og outreach

DFI og DR har udviklet undervisningsmaterialer til filmen. Undervisningsmaterialet tager både udgangspunkt i tematikken og de filmiske virkemidler.

I samarbejde med flere af landets kommuner afholdes der temadage for kommunernes udskolingselever og/eller gymnasieelever m.fl.

Ved disse events vises ’Næste stop’ efterfulgt af et oplæg fra en ung, som selv er opvokset med en mor eller far med et alkoholmisbrug – oplægsholderne er unge repræsentanter fra organisationerne LUA, TUBA, Projekt BRUS, Dit Rum og Novavi Ung Revers.

’Næste stop’ er endvidere tilbudt til alle landets kommunale alkoholbehandlinger, som kan bruge filmen ved fagevents for kommunens frontpersonale.

Dette sker som en del af den landsdækkende Respektkampagne af TrygFonden og Alkohol & Samfund.


Fakta

Hvis mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene:

dobbelt så stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn

3 gange så stor risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling

3 gange så stor risiko for at blive anbragt uden for hjemmet

2½ gange større risiko for at forsøge selvmord

Kilde: Sundhedsstyrelsen

I filmen er 18-årige Siv på vogntur med sine klassekammerater for at fejre, at de er blevet studenter. Det burde være den bedste dag i hele hendes ungdom og kulminationen på gymnasietiden, men for Siv handler det kun om at slippe helskindet igennem vognturen. Siv bor alene med sin kærlige, men utilregnelige mor Pia, som har et alkoholmisbrug. Hun gruer derfor for at få klassekammeraterne på besøg for første gang i tre år, men Pia har lovet at tage godt imod klassen og holde sig ædru. Siv får dog bekræftet sine bange anelser, da klassen ankommer til et tomt hus, og da Pia dukker op, må Siv kæmpe for at opretholde både sin egen og sin mors værdighed foran hele klassen.

Siv repræsenterer de ca. 122.000 børn i Danmark, der vokser op i familier med alkoholproblemer. Mange børn går med det alene.

”Med ’Næste stop’ viser Daniel Kragh-Jacobsen og holdet bag, hvad styrkerne er ved kortfilmen som format. På 21 minutter fortæller de en stærk universel historie, der ikke kun handler om én ung pige, men alle de mange, der vokser op med forældre med misbrug. Kortfilm som medie er et unikt redskab til at sætte fokus på tabubelagte emner, samfundsproblemer og kan være med til at skabe en nødvendig debat,” fortæller filmkonsulent Ulla Hæstrup.

Både DFI og DR har udviklet undervisningsmaterialer til filmen. Undervisningsmaterialet tager både udgangspunkt i tematikken og de filmiske virkemidler.

Manuskriptet er skrevet af Christina Øster og filmen er produceret af Johannes Rothaus Nørregaard og Trin Hjortkær Thomsen for Meta Film med støtte fra Det Danske Filminstitut ved konsulent Ulla Hæstrup samt af Rudersdal og Gentofte kommune.

Teaser