DOK2023

BRANCHEDAG. Kom til DOKDAG torsdag den 7. september – det årlige branchemøde for dokumentarfilm.

Program | Praktiske oplysninger | Tilmelding


Fokus for årets DOKDAG er kunst og kontekst. Vi udforsker den kunstneriske praksis og diskuterer den brydningstid, filmene bliver til i. Er der nødvendigvis en modsætning mellem den personlige dokumentarfilm og det større samfundsmæssige perspektiv? Hvad stiller vi op med patriarkatet? Hvordan omsættes en ambition om at gøre op med mandschauvinisme, sexisme og heteronormativitet til en kunstnerisk metode og film? Og hvad betyder det, når to kulturer arbejder sammen om at lave en film? Hvad er forudsætningerne for et godt kunstnerisk samarbejde?

Hør også kunstnerisk leder af IDFA, Orwa Nyrabia, fortælle om, hvordan han og hans team balancerer kunstnerisk værdi og kontekst, når de udvælger film til deres festival.

Traditionen tro slutter vi dagen af med middag i SULT og uddeling af Roos Prisen 2023.

Program

9.00-9.30

Indregistrering og kaffe

9.30-10.00

Velkomst

Claus Ladegaard og Ane Mandrup

10.00-10.50

Hvad stiller vi op med patriarkatet?

Gæster: Cille Hannibal, Mette Mut Andreasen, Enotea, Marco Stoltze, Mario Macedo og Benjamin Muasya

Moderator: Frank Piasecki Poulsen
Læs mere

10.50-11.15

Pause – kaffe

11.15-11.30

Instruktørens værksted

Instruktører inviterer inden for i deres værksted
 

11.30-12.15

Det rager også dig

Gæster: Patricia Bbaale Bandak og Tanja In Wol Sørensen
Moderator: Christina Ramsø Thomsen

Læs mere

12.15-13.15

Frokost i SULT

13.15-13.30

Instruktørens værksted

Instruktører inviterer inden for i deres værksted

13.30-14.30

3 år med NORDDOK

Intro v/ Ane Mandrup
Gæster: Nina Paninnguaq Skydsbjerg, Sofie Rørdam, Emile Péronard, Jón Hammer, Pætur Hjálmar Evensson og Christian Sønderby
Moderator: Heidi Kim Andersen

Læs mere

14.30-15.15

Pause – kaffe & kage

15.15-15.30

Instruktørens værksted

Instruktører inviterer inden for i deres værksted

15.30-16.30

Artistic Director Orwa Nyrabia on IDFA’s evolving profile and ambitions for the future

Moderator: Ane Mandrup
Sessionen er på engelsk

Læs mere

16.30-16.45

Kort pause

16.45-17.45

Town Hall møde

Moderator: Frank Piasecki Poulsen

17.45-22.00

Middag i SULT & overrækkelse af Roos Prisen 2023

Ret til ændringer forbeholdes

Programbeskrivelser


Hvad stiller vi op med patriarkatet?

Hvis nu Barbie ikke helt får bugt med de gamle kønsroller, hvad gør vi så? Folkene bag to igangværende projekter fortæller om deres kunstneriske arbejde, med at gøre op med mandschauvinisme, sexisme og heteronormativitet.

Cille Hannibal fortæller om sit projekt ”Blodmåne”. Et projekt der undersøger subtil kvindeundertrykkelse. Hun er blandt andet optaget af hvordan dramaturgien kan være feministisk. Hvordan mænd fortæller historier til mænd, og kvinder fortæller historier til kvinder. Sammen med projektleder Mette Mut Andreasen fra repræsentationsprojektet Pluralisterne, undersøger de hvordan grundstrukturerne i vores samfund har påvirket deres egen generation af kvinder.

Enotea, Marco Stoltze og Mario Macedo er instruktørteamet, der sammen med producer Benjamin Muasya laver projektet ”Milkweed”, et projekt der portrætterer kærlighedsrelationer og transformationsprocesser blandt queer personer. Holdet udfordrer ikke bare kønsroller i deres arbejde men også rollefordelingen i filmproduktionen, når de arbejder som et samskabende team. Projektet lader sig ikke sådan lige bestemme rent genremæssigt, for som de siger: ”I vores liv er alt både en iscenesættelse og virkelighed. ”

Gæster: Cille Hannibal, Mette Mut Andreasen, Enotea, Marco Stoltze, Mario Macedo og Benjamin Muasya

Moderator: Frank Piasecki Poulsen, filmkonsulent


Det rager også dig

Instruktører af personlige dokumentarfilm bliver tit stillet til regnskab for om de bliver private, for navle pillende, uden perspektiv. Alligevel er genren ikke i tilbagetog – selvom vi lever i en stærk politisk brydningstid, som beskæftiger sig med systemer og de større perspektiver. Men er der nødvendigvis en modsætning mellem det personlige og det større perspektiv?

Tanja In Wol Sørensen og Patricia Bbaale Bandak har 2 meget personlige dokumentarfilm i støbeskeen der tager udgangspunkt i deres egen familie og vil fortælle om deres arbejdsproces - og de æstetiske og fortællermæssige overvejelser i arbejdet med filmene. Bl.a. det at orkestrere blikket på sig selv som instruktør. Og i sidste ende hvordan de arbejder sig frem mod at deres personlige fortællinger kan resonerer med et større publikum. 

Gæster: Patricia Bbaale Bandak & Tanja In Wol Sørensen
Moderator: Christina Ramsø Thomsen, projektredaktør


3 år med NORDDOK

Ane Mandrup introducerer ordningen og giver en status efter 3 år med filmstøtte og samarbejder på tværs af rigsfællesskabet.

De to projekter WALLS og ROIN støttet af Norddok ll puljen præsenterer deres film projekter og deler ud af deres erfaringer. Hvad betyder det når to kulturer arbejder sammen om at lave en film og hvad er forudsætningerne for et godt samarbejde? Hvilken betydning har Norddok for filmskaberne fra Færøerne og Grønland – og ikke mindst hvordan ser de på Norddoks fremtid?

Gæster: Nina Paninnguaq Skydsbjerg, Sofie Rørdam, Emile Péronard, Jon Hammer, Pætur Hjálmar Evensson og Christian Sønderby

Moderator: Heidi Kim Andersen, filmkonsulent


Artistic Director Orwa Nyrabia on IDFA’s evolving profile and ambitions for the future

Since setting out as artistic director of IDFA, International Documentary Festival Amsterdam, in 2018, Orwa Nyrabia and his team have worked steadily on evolving the festivals profile. In a conversation with Ane Mandrup, Head of Documentaries at the Danish Film Institute, Nyrabia will talk about IDFA’s expansion from festival and market to institute, it’s program sections, and how Nyrabia and IDFA’s senior programmers balance artistic value with context when selecting films.

Moderator: Ane Mandrup, leder af Dokumentarafdelingen
OBS: Denne session er på engelsk


NB. DOK2023 er en branchebegivenhed forbeholdt filmbranchen.

Praktiske oplysninger

Dato:

Torsdag den 7. september 2023 kl. 09.00-22 (indregistrering kl. 09.00-09.30)

Sted:

Det Danske Filminstitut, Cinemateket, Gothersgade 55, København K

Deltagergebyr:

740 kr. (925 kr. inkl. moms) (deltagergebyret inkluderer forplejning under hele arrangementet)

Filmskoleelever kan deltage til reduceret gebyr på kr. 440 (kr. 550 inkl. moms) (begrænset antal).

Producerassistenter ansat i produktionsselskaberne kan deltage til reduceret gebyr på kr. 440 (kr. 550 inkl. moms) (begrænset antal)

DFI er orienteret om, at en række faglige organisationer støtter efteruddannelsesformål, fx:

Danske Filminstruktører Legatansøgning Blankbåndsmidler | Danske Filminstruktører (filmdir.dk)

Tilmelding og betaling:

Via Nemtilmeld link: https://dfi.nemtilmeld.dk/195/

Læs nærmere om betingelser og betaling her

DOK2023 er et lukket arrangement for den professionelle dokumentarbranche.

Tilmeldingsfrist:

Søndag den 3. september kl. 23.00

Såfremt du ønsker at fortryde din tilmelding til et DFI-seminar, skal dette ske senest 14 dage før det tilmeldte seminars start. Ved senere afmelding tilbagebetales indbetalte beløb ikke.

Afmelding kan kun foretages skriftligt ved at sende en mail til seminar@dfi.dk.

Tilmelder du dig senere end 14 dage før seminarets start, er tilmeldingen bindende, og indbetalte beløb kan derfor ikke tilbagebetales.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Indkvartering, transport og forplejning:

Tilmelding til indkvartering, transport og forplejning i forbindelse med DFI’s seminarer er bindende og kan ikke afmeldes eller fortrydes, jf. Forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1. Den del af deltagergebyret, der dækker disse ydelser kan derfor ikke tilbagebetales.

Navneændring:
Der kan ændres deltagernavn én gang pr. tilmelding og senest 7 dage inden arrangementets afholdelse.

Send navneændringen til seminar@dfi.dk senest 7 dage inden seminarets afholdelse.