Feature Films Supported

Skal oversættes til engelsk:

Konsulentordningen for spillefilm har til formål at støtte den gode fortællekunst. 

Støtten skal sikre en kontinuerlig produktion og udbredelse af forskellige typer af film, således at det samlede udbud – i henseende til kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed, volumen og publikumsappel – fastholder og udvikler dansk filmkunst og filmkultur både nationalt og internationalt. Støtten kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion.

Contact

Annemarie Hørsman
Communication Manager
Tlf. +45 3374 3474
annemarieh@dfi.dk