Manuskripter

Foto: Anton Willeman
Biblioteket råder over en stor samling af upubliceret manuskriptmateriale til danske og udenlandske film. Publicerede manuskripter indgår i Bibliotekets bogsamling og kan søges i Reindex.

Ekspeditionstid på manuskripter

Der er ekspeditionstid på gennemsyn af manuskripter, da de befinder sig i fjernmagasin. Forventet ekspeditionstid er ca. en uge.

Danske tonefilm

Manuskriptmateriale til ca. 500 danske tonefilm. Samlingen omfatter synopser, originalmanuskripter, dialoglister og enkelte storyboards. Samlingen er i databasen Danmarks Nationalfilmografi.

Danske stumfilm

Manuskriptmateriale til ca. 800 danske stumfilm samt ca. 500 urealiserede manuskripter. Samlingen er næsten komplet efter 1910 og stammer næsten udelukkende fra Nordisk Films Kompagni. Realiserede manuskripter er registreret i Danmarks Nationalfilmografi. Urealiserede manuskripter kan søges i databasen Nordisk, hvor Nordisk Films Kompagni Samlingen er registreret.

Udenlandske film

Manuskriptmateriale til ca. 12.000 udenlandske spillefilm. Denne samling er dels registreret i Danmarks Nationalfilmografi, dels i en kortkatalog. Samlingen, som primært består af 'post-production' materiale (dvs. dialoglister m.m.), er for størstepartens vedkommende deponeret i biblioteket af danske distributører.

Benyttelse/kopiering

Manuskripterne er ikke til hjemlån og kan kun benyttes i Bibliotekets bemandede åbningstid.

Sidste gennemskrivning af manus til realiserede danske spillefilm, der har fået statslig produktionsstøtte, og som Biblioteket har modtaget fra Filmfonden/Det Danske Filminstitut, stilles til rådighed for gennemsyn/kopiering mod betaling (10 kr. for første kopi/side, 1 kr. for følgende kopier/sider), jf. reglerne herom i offentlighedsloven. Brugere, der ikke har mulighed for at besøge Biblioteket, kan mod et håndteringsgebyr på i alt 200 kr., anmode Biblioteket om at få fremstillet/tilsendt kopier. Andet dansk manuskriptmateriale er kun tilgængeligt efter skriftlig tilladelse fra manuskriptforfatteren eller dennes arvinger. Post-production materiale til udenlandske film er distributørens ejendom og må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra denne.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 09:00-21:00
Lørdag: 10:45-21:00
Søndag: 10:45-19:00

Bemandet åbningstid

Tirsdag: 10:00-17:00
Onsdag-Torsdag: 12:00-17:00
Fredag: 12:00-16:00

Uden for den bemandede åbningstid gives der adgang med sundhedskort og pinkode.

Kontakt


Tlf. +45 3374 3400
bibliotek@dfi.dk