Danmark og Canada fortsætter samarbejde om digitalt indhold

Filminstituttet og Canada Media Fund har forlænget aftalen om ko-udvikling af projekter med digitalt indhold. Ansøgningsfristen bliver den 12. januar 2023.

Filminstituttet og Canada Media Fund indgik i 2017 et samarbejde om en udviklingspulje til støtte af nye digitale medieprojekter mellem producenter fra Canada og Danmark. Baggrunden er ønsket om at fremme udviklingen af nye fortælleformer og skabe samarbejder og erfaringsudveksling på tværs af de to lande.

Nitten canadisk-danske projekter har fået støtte i udviklingspuljens første fem år. Projekterne spænder vidt i både format og indhold og inkluderer VR, spil og interaktiv dokumentar.

Filminstituttet og Canada Media Fund har nu forlænget udviklingsaftalen med et år, med ansøgningsfrist i januar 2023.

Ny ansøgningsrunde

Puljen støtter udviklingen af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, og som afprøver nye formater og/eller nye måder at møde publikum på.

For mere information

Mikkel Thomassen
Producer
Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Sigtet er at fremme nye fortælleformer og skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande, så de kan udveksle erfaringer med udviklingen af innovative medieprojekter.

Der er afsat CAN $300.000 (ca. DKK 1,6 mio.) til formålet. Udviklingen kan støttes med op til CAN $70.000 (ca. DKK 380.000) pr. projekt.

Udviklingsprojekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent, og puljen har ansøgningsfrist den 12. januar 2023.