enda
Music

Til julebal i Nisseland

Original title Til julebal i Nisseland
Danish title Til julebal i Nisseland
Release year 1956
Production country Denmark
Track length 02:45
Film Far til fire i byen (Alice O'Fredericks, Denmark, 1956)
Composer Sven Gyldmark
Songwriter Victor Skaarup
Singing Ole Neumann