enda
Music

Mig og min familie [Score]

Original title Mig og min familie [Score]
Danish title Mig og min familie [Score]
Release year 1957
Production country Denmark
Film Mig og min familie (Peer Guldbrandsen, Denmark, 1957)
Composer Sven Gyldmark