enda
Music

Glade og fri

Original title Glade og fri
Danish title Glade og fri
Release year 1960
Production country Denmark
Film Eventyrrejsen (Ole Berggreen, Denmark, 1960)
Composer Kai Normann Andersen
Songwriter Ole Berggreen
Singing Frits Helmuth