enda
Music

Poeten og Lillemor og Lotte [Score]

Original title Poeten og Lillemor og Lotte [Score]
Danish title Poeten og Lillemor og Lotte [Score]
Release year 1960
Production country Denmark
Film Poeten og Lillemor og Lotte (Erik Balling, Denmark, 1960)
Composer Bent Fabricius-Bjerre