enda
Music

Det er min stille Bøn

Original title Det er min stille Bøn
Danish title Det er min stille Bøn
Release year 1937
Production country Denmark
Film Mille, Marie og mig (Emanuel Gregers, Denmark, 1937)
Composer Kai Normann Andersen
Songwriter Mogens Dam
Singing Sonja Steincke
Piano Sonja Steincke