enda
Music

5 mand og Rosa [Score]

Original title 5 mand og Rosa [Score]
Danish title 5 mand og Rosa [Score]
Release year 1964
Production country Denmark
Film Five men and Rosa (Sven Methling, Denmark, 1964)
Composer Ole Høyer