enda
Music

Jeg elsker de grønne Lunde

Original title Jeg elsker de grønne Lunde
Danish title Jeg elsker de grønne Lunde
Release year 1966
Production country Denmark
Film Six kids and their uncle (Annelise Reenberg, Denmark, 1966)
Composer Albert Møller
Songwriter Johannes Helms
Vocals Kor