enda
Music

Giv Gud en chance om søndagen [Score]

Original title Giv Gud en chance om søndagen [Score]
Danish title Giv Gud en chance om søndagen [Score]
Release year 1970
Production country Denmark
Film Give God a chance on Sundays (Henrik Stangerup, Denmark, 1970)
Composer Patrick Gowers