enda
Music

Jeg elsker de grønne Lunde

Original title Jeg elsker de grønne Lunde
Danish title Jeg elsker de grønne Lunde
Release year 1978
Production country Denmark
Film The Office Picnic (John Hilbard, Denmark, 1978)
Composer Albert Møller
Songwriter Johannes Helms
Vocals Kor