enda
Music

Samler os en masse minder

Original title Samler os en masse minder
Danish title Samler os en masse minder
Release year 1980
Production country Denmark
Film The return of Captain Klyde (Jesper Klein, Per Holst, Denmark, 1980)
Composer Jess Ingerslev
Songwriter Jess Ingerslev
Singing Jesper Klein
Singing Jess Ingerslev
Singing Tom McEwan