enda
Music

Tiden står stille

Original title Tiden står stille
Danish title Tiden står stille
Release year 1984
Production country Denmark
Film In the middle of the night (Erik Balling, Denmark, 1984)
Composer Kim Larsen
Composer Wili Jönsson
Songwriter Kim Larsen
Songwriter Mogens Mogensen
Keyboards Phill Barrett
Drums Peter Bo Mikkelsen
Publisher NCB
Copyrights EMI Music Danmark