enda
Music

Hva' er Swing?

Original title Hva' er Swing?
Danish title Hva' er Swing?
Release year 1939
Production country Denmark
Film En lille Tilfældighed (Johan Jacobsen, Denmark, 1939)
Composer Kai Møller
Songwriter Carl Viggo Meincke
Singing Erling Schroeder
Orchestra Kai Ewans Band