enda
Music

Gaa med mig hjem [Score]

Original title Gaa med mig hjem [Score]
Danish title Gaa med mig hjem [Score]
Release year 1941
Production country Denmark
Film Gaa med mig hjem (Benjamin Christensen, Denmark, 1941)
Composer Erik Fiehn