enda
Music

Husker du i Høst

Original title Husker du i Høst
Danish title Husker du i Høst
Release year 1941
Production country Denmark
Film Wienerbarnet (Arne Weel, Denmark, 1941)
Composer Peter Heise
Songwriter Carl Ploug
Singing Max Hansen
Singing Richard Christensen