enda
Music

Naar man kun er ung [Score]

Original title Naar man kun er ung [Score]
Danish title Naar man kun er ung [Score]
Release year 1943
Production country Denmark
Film Naar man kun er ung (Bjarne Henning-Jensen, Denmark, 1943)
Composer Kai Normann Andersen
Musical arrangement Børge Roger-Henrichsen
Musical arrangement Bernhard Christensen