enda
Music

Vær velkommen Herrens Aar

Original title Vær velkommen Herrens Aar
Danish title Vær velkommen Herrens Aar
Release year 1944
Production country Denmark
Film Det kære København (Svend Methling, Denmark, 1944)
Composer Andreas Peter Berggreen
Songwriter N.F.S. Grundtvig
Vocals Kor