enda
Music

Mens porten var lukket [Score]

Original title Mens porten var lukket [Score]
Danish title Mens porten var lukket [Score]
Release year 1948
Production country Denmark
Film Mens porten var lukket (Asbjørn Andersen, Denmark, 1948)
Composer Bjarne Hoyer
Comment Score by Bjarne Hoyer. No other artists or titles are indicated.