enda
Music

Bruden fra Dragstrup [Score]

Original title Bruden fra Dragstrup [Score]
Danish title Bruden fra Dragstrup [Score]
Release year 1955
Production country Denmark
Film Bruden fra Dragstrup (Annelise Reenberg, Denmark, 1955)
Composer Sven Gyldmark