70/30 - da verdens mest ambitiøse klimalov blev til

Klimaminister Dan Jørgensen og daværende radikal klimaordfører Ida Auken flankerer unge aktivister ved en klimademonstration i 2019.
LAV ET ARRANGEMENT. Phie Ambos dokumentarfilm ’70/30’ handler om den politiske proces og nogle af de centrale aktører forud for tilblivelsen af klimaloven, som er blevet kaldt verdens mest ambitiøse. Filmens instruktør deltager gerne med oplæg og i debatter i forbindelse med visning af filmen.

Forud for vedtagelsen af klimaloven i 2020 foregik en stor aktivitet med demonstrationer, debatter og forhandlinger med politikere, erhvervsfolk og interessegrupper. Filmen '70/30' tager os med helt tæt på forløbet og viser nogle af de centrale aktørers overvejelser og holdninger.

Siden filmen blev optaget og klimaloven blev vedtaget er klimadebatten kun taget til i styrke. Også i det perspektiv er det interessant at se filmen og debattere lovens intentioner og ambitioner i forhold til udviklingen i virkeligheden.

Et biblioteksevent med filmen aktualiseres afFN's årlige klimatopmøde, COP26, i Glasgow i i første halvedel af november, og af det danske kommunalvalg 16. november 2021, hvor klima forventes at blive et stort tema.

Kontakt Phie Ambo:
Filminstruktør Phie Ambo kan kontaktes for nærmere aftale om oplæg og deltagelse i debat i forbindelse med visning af filmen. Mail: phie@viola-lucia-film.dk / Tlf. 23813388.

Trailer:

Andre film om klima og miljø:
Se også udvalget af andre film i temaet 'Klima og miljø', som kan vises på biblioteket.