Danmarksfilm

Billede fra Max Kestners "Verden i Danmark" som hører til blandt de nyeste Danmarksfilm.
TEMA. Dette tema omhandler Danmark, danskheden og danskerne, som den er blevet beskrevet i dokumentarfilm gennem tiderne.

Filmene i temaet omtales ofte under den fælles betegnelse Danmarksfilm.

Uddybende materiale

 

Film i temaet

 

 

Kontakt

Carsten Olsen
Redaktør og bibliotekskonsulent
Tlf. +45 2537 1388
carsteno@dfi.dk