Mit Danmark?

Helle Hansens debatfilm "Ordet fanger" handler om tonen i den danske indvandrerdebat.
TEMA. Et lille udvalg af film og artikler om den danske indvandrerdebat. Når tonen i debatten bliver hård og uforsonlig er den med til at splitte og skabe fjendebilleder. Dette tema kan måske bidrage til en mere konstruktiv diskussion om det relevante spørgsmål: hvad skal der til for at være en del af det danske samfun?.

Debatten om indvandrere og flygtninge i Danmark er ofte følelsesladet og føres tit i en hård og fjendtlig tone. Det gælder både blandt politikere og i den  almindelige mediestrøm og blandt borgere i øvrigt.

Spørgsmålet er, om den hårde og uforsonlige tone ikke står i vejen for, at vi kan få en konstruktiv diskussion af den relevante problemstilling: hvad skal der til for at være en del af det danske samfund? Når debatten kammer over, er det forståeligt, at indvandrere og flygtninge kan føle, at Danmark ikke er deres, selvom de har både lyst til og ret til at være her.

Forslag til baggrundsmateriale

Forslag til dialog

Med udgangspunkt i artiklerne nævnt på denne side, kan en dialog om temaet f.eks. dreje sig om:

  • Hvilke faktorer besværliggør integrationen af flygtninge og indvandrere? 
  • Hvad skal der til for at være en rigtig dansker?
  • Hvordan synes du, at danskerne tager imod fremmede?
  • Er den danske indvandrerpolitik et resultat af den aktuelle tone i debatten om indvandrere?

Film i temaet