Spørgemøde om ManusFokus

MANUSKRIPTSKRIVNING. Det Danske Filminstitut inviterer alle, der overvejer at ansøge ManusFokus 2020, til spørgemøde forud for ansøgningsfristen den 9. marts.

Under overskriften "ManusFokus" gennemfører Filminstituttet et udviklingsinitiativ, der er rettet mod manuskriptforfattere og dramatikere. Initiativet støtter manuskriptforfattere, der ønsker at undersøge et emne som forarbejde til en spillefilm, og på baggrund af undersøgelsen vil det være muligt at få støtte til at skrive et "first draft" til et manuskript til en spillefilm.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

På mødet vil vi kort redegøre for resultatet af initiativet i 2019 samt forklare de ændringer, som vil være gældende for initiativet i 2020.

Der kan stilles opklarende spørgsmål om, hvordan ansøgninger og bilag forventes udformet. Der vil ikke blive taget stilling til indholdet af konkrete ansøgninger men vejledes generelt om ansøgningsprocedurer og forventninger til ansøgninger.

Der er ansøgningsfrist på ManusFokus 9 marts.

Sted: Filmhuset – Mødelokalet på 4. sal, Himmelskibet.
Tid: Mandag den 27. januar klokken 15.00-16.30.

Fakta

I 2020 gennemfører Filminstituttet igen udbuddet ManusFokus, der er rettet mod manuskriptforfattere, og som har til hensigt at øge antallet af manuskripter, der er initieret af forfattere.

Formålet med Manusfokus er at udvikle flere originale og relevante manuskripter til danske spillefilm. Initiativet skal:

  • bidrage til en forøgelse af det samlede antal af manuskripter til spillefilm 
  • støtte at manuskriptforfattere bidrager med egne spillefilmsprojekter 
  • stimulere udvikling af manuskripter, der hviler på et gennemarbejdet og velovervejet forarbejde

ManusFokus blev første gang gennemført i 2019.