ManusFokus

Formål 

Formålet med Manusfokus er at udvikle flere originale og relevante manuskripter til danske spillefilm. 

Initiativet skal:

  • bidrage til en forøgelse af det samlede antal af manuskripter til spillefilm 
  • støtte at manuskriptforfattere bidrager med egne spillefilmsprojekter 
  • stimulere udvikling af manuskripter, der hviler på et gennemarbejdet og velovervejet forarbejde

 
Projektet vil forhåbentligt også betyde, at forfattere der primært har skrevet tv-fiktion og teaterdramatik - får mulighed for at udvikle spillefilmsprojekter og derved gøre det muligt for dem at tiltrække stærke og erfarne instruktører til projekterne.

Initiativet inviterer manuskriptforfattere til at ansøge med en ide, en karakter eller et tema, som kan danne grundlag for udarbejdelsen af en manuskript til en spillefilm. Projektet består af to adskilte dele. Undersøgelse og manuskript – se støttevejledning i højre spalte.

Ansøgere

Ansøger kan være en enkelt forfatter eller flere forfattere, der ønsker at arbejde sammen. Initiativet er rettet mod manuskriptforfattere som enten tidligere har skrevet mindst en spillefilm, har været hovedforfatter eller episodeforfatter på en tv-serie med en afsnitslængde på mindst 25 minutter eller teaterdramatikere, der har skrevet et længerevarende teaterstykke. Alle manuskripter skal være realiserede.

Redaktion

Vurdering af ansøgninger foretages af en redaktion, der består af Mette Damgaard-Sørensen, Silje Riise Næss, Mikkel Munch-Fals, Sanne Juncker Pedersen og Maja Dich.
 

Præsentation af initiativet

DEADLINES 2019

Fase 1 - Undersøgelse
Ansøgning den 4. marts kl. 12.00
Projektsamtaler den 28. - 29. marts 
Afgørelse om indstilling den 10. april

Fase 2 - Manuskript
Afrapportering og ansøgning den 12. august
Projektsamtaler den 6. september
Afgørelse om indstilling den 11. september
Aflevering af manuskript den 2. december

Datoer er med forbehold for ændringer.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk