ManusFokus

I 2020 gennemfører Filminstituttet igen udbuddet MANUSFOKUS, der er rettet mod manuskriptforfattere, og som har til hensigt at øge antallet af manuskripter, der er initieret af forfattere.

Formål 

Formålet med Manusfokus er at udvikle flere originale og relevante manuskripter til danske spillefilm. Initiativet skal:

  • bidrage til en forøgelse af det samlede antal af manuskripter til spillefilm 
  • støtte at manuskriptforfattere bidrager med egne spillefilmsprojekter 
  • stimulere udvikling af manuskripter, der hviler på et gennemarbejdet og velovervejet forarbejde

 
Projektet vil forhåbentligt også betyde at forfattere der primært har skrevet tv-fiktion og teaterdramatik - får mulighed for at udvikle spillefilmsprojekter og derved gøre det muligt for dem at tiltrække stærke og erfarne instruktører til projekterne.

Initiativet inviterer manuskriptforfattere til at søge med en ide, en karakter eller et tema, som kan danne grundlag for udarbejdelsen af et manuskript til en spillefilm. Projektet består af to adskilte dele. Undersøgelse og manuskript – se støttevejledning i højre spalte.

Ansøgere

Ansøger skal være en enkelt forfatter eller flere forfattere, der ønsker at arbejde sammen. Initiativet er rettet mod manuskriptforfattere som enten tidligere har skrevet mindst en spillefilm, har været hovedforfatter eller episodeforfatter på en tv-serie med en afsnitslængde på mindst 25 minutter eller teaterdramatiker, der har skrevet et længerevarende teaterstykke.

Alle manuskripter skal være realiserede.

Redaktion

Vurdering af ansøgninger foretages af en redaktion, der består af Mette Damgaard-Sørensen, Silje Riise Næss, Kalle Bjerkø og Sanne Juncker-Pedersen.

Spørgemøde

Der afholdes et information- og spørgemøde ultimo januar 2020.
 

DEADLINES 2020

Fase 1 – Undersøgelse

  • Ansøgning den 10. marts kl. 8.00
  • Projektsamtaler den 2.—3. april
  • Afgørelse om indstilling den 15. april

Fase 2 – Manuskript

  • Afrapportering og ansøgning den 17. august 
  • Projektsamtaler den 11. september
  • Afgørelse om indstilling 18. september
  • Aflevering af manuskript den 4. januar 2021

Datoer er med forbehold for ændringer.

Kontakt

Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk