Morgenmøde om publikum

MORGENMØDE. Kom til morgenmøde den 18. februar på Filminstituttet og få indblik i initiativet PUBLIKUM TÆTTERE PÅ, som blev indledt i efteråret 2019.

Foto: Vera Petrunina

PUBLIKUM TÆTTERE PÅ er et langsigtet initiativ, som sætter fokus på, hvordan vi bedst muligt opdyrker og videndeler indsigter om publikum på tværs af genrer og faggrupper i alle stadier af en films tilblivelse. Initiativet blev indledt med en kvalitativ undersøgelse og tre møder i filmbranchen, faciliteret af konsulentbureauet Will & Agency, som har speciale i designantropologi.

På morgenmødet præsenterer direktør Niels Alberg og antropolog Rikke Flodin fra Will & Agency de indhentede erfaringer og indsigter fra det tværfaglige branchesamarbejde.

Lanceringskonsulent Sanne Juncker-Pedersen byder velkommen og runder efter præsentationen af med, hvordan Filminstituttet vil arbejde videre med PUBLIKUM TÆTTERE PÅ i 2020.

Tid: Tirsdag den 18. februar kl. 9.00-11.00
Sted: Himmelskibet på 4. sal på Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K.
Tilmelding: Ikke nødvendigt

På gensyn
Sanne Juncker-Pedersen, Marianne Moritzen, Mira Bach Hansen og Ane Mandrup.