BUSTER børnemediekonference 2022

KONFERENCE. BUSTER inviterer til børnemediekonference den 3. oktober 2022 i Cinemateket i København. Konferencen vil i år fokusere på børn og unges digitale hverdag og fællesskaber.

BUSTER børnemediekonference 2022 vil i år fokusere på børn og unges digitale hverdag og fællesskaber. Samtidig vil inddragelse og deltagelse af målgruppen være et centralt tema. Programmet vil være tværfagligt og indeholde en blanding af forskningsbaserede undersøgelser og praksisnære cases inden for film, tv-serier, spil, animation, sociale medier mm.

Programmet byder blandt andet på en præsentation af DRs helt nye undersøgelse ‘Et kig ind i 3-9 åriges livsverden’ lavet af Will & Agency, mens LEGO Group vil fortælle om deres internationale forskningsprojekt RITEC i samarbejde med UNICEF, om hvordan man sætter børns trivsel i fokus, når det gælder digitalt design. Til at dele praktiske erfaringer med film- og tv-produktion vil bl.a. kunstnerkollektivet GIGIS fortælle om deres alternative måder at nå den uopnåelige målgruppe: teenagerne.

Konferencen er støttet af Det Danske Filminstitut.

Køb billet

Deadline for akkreditering er den 21. september 2022 kl. 12:00, og prisen for at deltage er 500 kr., hvilket inkluderer mad og drikke på dagen samt en afslutningsdrink. Derudover kan du tilmelde dig en netværksmiddag om aftenen for ekstra 600 kr.

Tilmeld Netværksmiddag

Både konferencen og netværksmiddagen har et begrænset antal pladser.

Vi glæder os til at se dig!

Information:
Hvornår: Dato: 3. oktober 2022, 09:30-15:30
Hvor:  Bio Carl, Cinemateket, Gothersgade 55, København
Pris for deltagelse: 500 DKK + 600 DKK for netværksmiddag
Deadline for akkreditering: 21. september 2022, kl. 12:00

Kontakt: info@buster.dk

(English text below)


Invitation to the BUSTER Children’s Media Conference 2022

BUSTER Film Festival is delighted to invite you to a major children’s media conference on 3rd of October 2022 with support from the Danish Film Institute.

This year, the conference’s themes will focus on the digital everyday life and communities of children and young people in the Nordic Countries. In addition, user participation will be a main theme at the conference. The programme will be interdisciplinary and contain a mixture of research-based studies and practical cases within TV series, games, animation, social media etc.

The program includes a presentation of the DR’s new research project made by Will & Agency focusing on the 3-9 years old media users. We will also welcome the LEGO Group to talk about the RITEC project – a collaboration with UNICEF and international research teams, which explores how to put the well-being of children at the centre of digital design. The artist collective GIGIS will share their practical experiences and alternative ways of reaching the unreachable target group, the teenagers.

Buy ticket

The deadline for accreditation is 21st of September 2022 at 12:00 and the price for participating is DKK 500, which includes food and drink on the day as well as a final drink. In addition, you can sign up for a network dinner in the evening for an additional DKK 600.

Sign up for network dinner

Both the conference and network dinner have a limited number of seats.

We are looking forward to seeing you!

Information:

When: October 3, 2022, 9:30-15:30

Where: Bio Carl, Cinemateket, Gothersgade 55, København

Price for conference: 500 DKK (+ 600 DKK for networking dinner)

Deadline for accreditation: September 21, 2022, 12:00 PM

Contact: info@buster.dk