Bredt forlig sikrer ny filmaftale

FILMAFTALE. De regionale filmfonde styrkes, støttesystemet bliver mere fleksibelt, og så sættes der ambitiøse mål for publikums møde med dansk film. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye 5-årige filmaftale, som regeringen og kulturminister Mette Bock har indgået med alle Folketingets partier.

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om fremtiden for dansk film. Filmaftale 2019-2023, der ekstraordinært løber over fem år for at skabe sammenhæng med Medieaftalen, skal sætte rammerne for den statslige støtte til dansk film i aftaleperioden.

Mette Bock kommenterer filmaftalen i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet:

"Vi har fået en aftale, der giver dansk film rigtig gode udviklingsmuligheder. Det er en aftale, som alle partier i folketinget bakker op om. Det er jeg meget tilfreds med. Med en økonomisk ramme på knap 560 mio.kr. om året sikrer vi, at der i fremtiden vil være danske film til alle og dansk film står stærkt internationalt. Og med styrkelsen af de regionale filmfonde vil danske filmskabere få bedre muligheder for at producere og fortælle historier fra hele landet. Aftalen skaber desuden mere fleksible rammer for filmstøtten, så vi i fremtiden undgår kassetænkning. Vi har brug for dynamik og energi i dansk film."

Administrerende direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard siger:

"Først og fremmest er vi glade for, at vi har fået en bred og ambitiøs aftale, der med 560 mio. kr. årligt understreger, at der er stor politisk opbakning til fortsat at udvikle dansk film til glæde for alle. Vi ser frem til sammen med branchen og andre aktører at leve op til de høje ambitioner om at styrke dansk films kulturelle betydning, både når det gælder markedsandel og den kunstneriske kvalitet. 
 
Jeg hæfter mig især ved ønsket om et fleksibelt og ubureaukratisk støttesystem, for det er nødvendigt, hvis dansk film skal følge den digitale udvikling og publikums hurtigt skiftende adfærd, ikke mindst hos børn og unge. Filminstituttet har de senere år sammen med branchen arbejdet for at styrke en mangfoldig filmkultur, der udfolder sig i hele landet, og den bestræbelse får yderligere vind i sejlene med øget støtte til regionale fonde.

Det er også glædeligt, at aftaleparterne fortsat vil sikre talentudvikling som en vigtig drivkraft for dansk film, og at der er fokus på den presserende opgave med at digitalisere filmarven og formidle den både via Cinematekets aktiviteter i hele landet og via streamingsitet danmarkpaafilm.dk."

Fokusområderne i den nye filmaftale for perioden 2019-2023 er: 

  • Filmstøtten opretholdes på et ambitiøst og højt niveau med 560 mio. kr. årligt.
  • Det Danske Filminstitut og de regionale filmfonde skal sikre, at markedsandelen for dansk film øges, så biografbilletter til danske film udgør ca. en tredjedel af alle solgte billetter herhjemme.
  • Kasseopdelingen i støtteordningerne mindskes, så filmstøtten bliver mere smidig og fleksibel.
  • De regionale filmfonde – Filmfyn og Den Vestdanske Filmpulje – styrkes med i alt 35 mio. kr. årligt, så filmfondene hver især får 23,7 mio. kr. årligt i statslig støtte. Aftalen åbner desuden op for, at nye regionale filmfonde også kan få statslige tilskud.
  • Der investeres minimum 32 mio. kr. årligt i vækstlaget og talentudviklingen i dansk film via talentordningen New Danish Screen.
  • 10 mio. kr. øremærkes hvert år til udvikling af digitale spil.
  • Filmstøtten skal have fokus på de unge målgrupper. Mindst 25 procent af tilskudsmidlerne skal fokuseres på produktioner, der er relevante for børn og unge.
  • Mindre sælgende biograffilm bør gøres hurtigere tilgængelige på andre platforme, så alle interesserede kan komme til at se dem.
  • Piratkopiering skal bekæmpes gennem en ny forbrugerkampagne og en politiindsats

Læs hele Filmaftale 2019-2023.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Claus Ladegaard
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk