Filmaftale 2019-2023

Filmpolitik i Danmark er reguleret gennem filmloven og løbende politiske aftaler. Filmaftale 2019-2023, der ekstraordinært løber over fem år for at skabe sammenhæng med Medieaftalen, skal sætte rammerne for den statslige støtte til dansk film i aftaleperioden.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3400
dfi@dfi.dk