DOKUMENTAR-klubber

FILM PÅ BIBLIOTEKET. Det Danske Filminstitut og folkebibliotekerne vil samarbejde om at danne DOKUMENTAR-klubber, hvor publikum har mulighed for at mødes og diskutere kort- og dokumentarfilm.

Knap 1.200 kortfilm og dokumentarfilm kan man se på filmstriben.dk. Det er film, som er støttet af Det Danske Filminstitut, og der er adgang for alle danskere, hjemmefra eller på biblioteket. Den nemme tilgængelighed gør det muligt at starte en DOKUMENTAR-klub med enkle midler, og folkebibliotekerne har netop fået en henvendelse fra Det Danske Filminstitut, om at medvirke til at danne klubber.

Inspirationen kommer fra de læse- og lytteklubber som findes på mange biblioteker, hvor folk mødes og deler deres interesse for en roman eller et stykke musik. Tanken med DOKUMENTAR-klubberne er at styrke dialogen mellem mennesker og udbrede interessen for kortfilm og dokumentarfilm.

"Det er vigtigt for os alle, at vi får mulighed for at udveksle synspunkter om ting, der optager os, både i samfundsdebatten og i vores personlige liv. Vi tror, at dokumentarfilm fungerer godt som igangsættere for denne dialog," siger bibliotekskonsulent fra Filminstituttet, Carsten Olsen, som er ansvarlig for at udvikle konceptet sammen med bibliotekarerne.

"Nogle bibliotekarer har allerede udtrykt stor interesse for selv at være initiativtagere og deltage i en klub, og flere steder overvejer man, hvordan man bedst muligt får aktiviteten i gang. Generelt er bibliotekerne i fuld gang med at opprioritere deres rolle som et kulturelt mødested med plads til brugerdrevne aktiviteter. Vi håber, at de fleste biblioteker er interesseret i at fungere som samarbejdspartnere og lægge hus til DOKUMENTAR-klubberne, hvor brugerne kan påtage sig rollen som ansvarlige for at planlægge og drive aktiviteterne.

Vil du være med i "klubben"?

Alle, der kunne tænke sig at medvirke i en DOKUMENTAR-klub, kan henvende sig på sit lokale bibliotek for at få en klub op at stå. På Filminstituttets side om DOKUMENTAR-klubber kan man finde forslag til forskellige måder at gribe det an på. Bibliotekerne kan tilbyde et lokale med en computer og en skærm, og Filminstitutttet har forslag til filmtemaer og dialog.

Et tema består af en håndfuld film, som belyser et emne fra forskellige vinkler. Man kan finde forslag til baggrundsmateriale om filmene og emnet, og få ideer til at få dialogen i gang. Desuden kan biblioteket servicere med anmeldelser, artikler og lignende.

Filminstituttet præsenterer løbende nye temaer, og fem gange om året lægges der op til et fælles tema i alle klubber med udgangspunkt i premieren på en ny dokumentarfilm. Første fælles tema vil tage udgangspunkt i de otte dokumentarfilm, som indgår i den verdensomspændende kampagne Why Poverty?, hvor verdens fattigdomsproblemer sættes til debat i mange forskellige sammenhænge over hele verden.

Alle kan være med

Man kan også deltage uden at bevæge sig ned på biblioteket. Under hvert enkelt tema på nettet er alle velkomne til at komme med kommentarer og indlæg og følge med i, hvad andre mener. Filminstruktører og andre, der har speciel viden om filmene og temaerne, vil blive inviteret til at indgå i dialogen.

Læs mere om DOKUMENTAR-klubber.