Facts & Figures 2023: Dansk film i tal

RAPPORT. Sidste år modtog 22 spillefilm og 21 dokumentarfilm produktionsstøtte. Flere danske titler, som 'Bamse', 'Rose' og 'Alle for fire', markerede sig på biografernes top-20. Dyk ned i det forgangne filmår med vores engelsksprogede rapport 'Facts & Figures 2023'.

I 2022 blev der solgt 3 mio. billetter til danske film. Det giver en markedsandel på 30%. Inden for EU er dette kun overgået af to lande, nemlig Frankrig og Tjekkiet.

Rapporten 'Facts & Figures 2023' indeholder også information om, hvilke film, serier og spil, der modtog produktionsstøtte sidste år, ligesom den rummer opgørelser over kønsbalancen i dansk film, både foran og bag kameraet, over en femårig periode. Her var kønsfordelingen i ledende roller ligelig i 2022, mens færre kvindelige instruktører modtog produktionsstøtte.

"2022 var med 3 mio. solgte billetter igen et stærkt år for dansk film, men vi må også anerkende og konfrontere de udfordringer, vi står over for, herunder nødvendigheden af bedre finansiering og sikring af repræsentation i vores branche, så vi kan sikre dansk film en bæredygtige fremtid," udtaler Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet.

Det fremgår blandt andet, at hele 30 spillefilm og 2 dokumentarfilm havde biografpremiere i 2022, og at 8 af spillefilmene sikrede sig en plads på biografernes top-20. Det samlede antal billetter solgt i biografen nåede op på 9,9 millioner billetter, og den danske markedsandel endte på 30 %.

Der blev uddelt produktionsstøtte til i alt 22 spillefilm og 21 dokumentarfilm, mens Public Service Puljen gav støtte til 16 fiktionsprojekter og 13 tv-dokumentarer. På spilordningen blev der ydet udviklings- og/eller produktionsstøtte til 40 projekter.

Download som PDF

Top-20 film med premiere i 2022