Film i kufferten

BØRN. Et nyt koncept skal give små børn i alderen 3-6 år en sjov, legende og lærerig oplevelse med film. Med Film i Kufferten kan børnene gå på opdagelse i filmens univers sammen med de voksne. Kufferterne testes i børnehaver fra næste år.

"Børn har allerede i en tidlig alder et stort medieforbrug, men generelt mangler de værktøjer til at kunne forstå og analysere medierne, som gør dem i stand til at kunne begå sig selvstændigt og kritisk. Det Danske Filminstituts vision er, at film- og medieforståelse bør være en del af små børns hverdag", siger Line Arlien-Søborg, udviklingskonsulent fra Det Danske Filminstitut. Film i Kufferten skal give børnehavebørn mulighed for at se, forstå og selv skabe film.

Filmkufferterne vil bestå af animations- og klippeprogrammer, film til de små børn, oplæg til øvelser og filmiske legeuniverser i form af apps. Kufferterne skal ud i landets børnehaver, hvor børn sammen med de voksne kan lege med dem. På længere sigt skal filmkufferterne også hjælpe børnene til at forholde sig kritisk til film. Private kan også få fingrene en filmkuffert, som vil kunne lejes.

Samarbejds-parter

Det indledende udviklingsarbejde af Film i Kufferten fra 2011-12 er sket i samarbejde med Viborg Animation Workshop, Skoletjenesten i København, Pædagoguddannelsen i Odense, UC Lillebælt, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering samt Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet.

Nye samarbejdsparter vil komme til efterhånden som arbejdet med kufferterne udvikler sig.

 

En øget indsats

Det Danske Filminstitut har igennem en årrække øget indsatsen til børnehavebørn med en række tilbud:

  • Børnebiffen i Filmhuset
  • Børnebiffen, en landsdækkende biografordning
  • småbørnsfilm på Filmstriben
  • dvd-antologierne Filmhits for børn 1-10
  • efteruddannelseskurser til pædagoger og børnebibliotekarer
  • pædagogisk vejledende materialer
  • FILM-X for børnehavebørn

"Vores erfaringer med børnehaveområdet har vist os, at der er stigende interesse for at lade børn møde filmen og lege med den i børnehaverne. Samtidig oplever pædagoger og børnebibliotekarer, at der er behov for at tage børnenes interesse i filmmediet alvorligt", siger Line Arlien-Søborg.

Se også dfi.dk/boernehaver for flere filmtilbud til børnehavebørn.

 

Kuffert-tests

I løbet af det næste halve år vil produktionsselskabet Copenhagen Bombay, i samarbejde med Det Danske Filminstitut, udvikle indholdet til en prototype-filmkuffert. Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet vil evaluere af udviklingsarbejdet undervejs og teste kufferterne i udvalgte børnehaver, i samarbejde med Copenhagen Bombay og Det Danske Filminstitut.

"Hvis det går godt, og det viser sig, at interessen og behovet for en filmkuffert er der, vil produktionen af de endelige filmkufferter komme i udbud. Forhåbentlig vil der så blive produceret endelige filmkufferter", fortæller Line Arlien-Søborg.

Copenhagen Bombay har tradition for at afprøve projekter i stil med Film i Kufferten, i samarbejde med kommuner, børnehaver og forskere. Selskabet er bl.a. en del af Palles Gavebod, som er de danske børnebibliotekers internetunivers.

 

Leg med filmkufferten

"Når børn samarbejder om at lave en animationsfilm udvikler de deres sprog og sociale kompetencer, og når en mundtlig fortælling skal blive til en filmisk fortælling, øver børnene sig i at fortælle historier på flere planer. En vigtig del af Film i Kufferten er også, at børnene, når de selv laver film, lærer at skabe deres egne æstetiske og kulturelle produkter", fortæller Line Arlien-Søborg.

"Leg og pædagogisk arbejde med filmen kan også være med til at bygge bro mellem børnehave og skole. Det skal Film i Kufferten være med til at udforske."

I udkantsområder kan transportafstande og –udgifter gøre det svært for børn og pædagoger at få adgang til kulturtilbud og –aktiviteter generelt. Film i Kufferten skal også imødekomme dette behov.

Det indledende arbejde med filmkufferterne er støttet af Det Obelske Familiefond og Det Danske Filminstitut.

Tags: Børn & Unge