Filmkultur for børn og unge

STØTTE. Filminstituttet støtter filmformidling til børn og unge i hele landet. Her er et overblik over de senest støttede projekter. Der er fokus på filmens kulturelle betydning og potentiale i forhold til læring og dannelse.

Der er fokus på at opleve, forstå og skabe film blandt de mange initiativer, Det Danske Filminstitut støtter med ordningen ’Filmformidling for børn og unge’.  I 2018 blev der støttet 21 projekter og initiativer – lige fra filmpædagogiske skoleudviklingsprojekter og workshops til festivaler og interaktive læringsmaterialer.

Om støtteordningen

DFIs støtteordning 'Filmformidling for børn og unge' har fokus på at fremme filmformidling og filmpædagogik for børn og unge i hele landet. Formålet er at løfte den filmpædagogiske dagsorden og fremme kreativ læring med film og andre billedbårne medier som omdrejningspunkt.

Også i år bliver der ydet støtte til en bred vifte at aktiviteter af forskellig karakter og omfang. Senest har følgende projekter fået støtte:

TheNextFilmFestival 
TheNextFilmFestival er et landsdækkende festivalprojekt for mere end 7.000 filmskabere i alderen 13-20 år. Projektet rummer bl.a. lokale skolefestivaler, regionale filmfestivaler samt en landsdækkende finale under OFF – Odense Film Festival. 

DaBUF – Danske Børne- og Ungdomsfilmklubbber 
DaBUF er en sammenslutning af mere end 50 filmklubber i hele landet. DaBUF samler hvert år mere end 50.000 børn og unge, der får mulighed for at se gode, alderssvarende film. Filmoplevelserne følges op af diskussioner og en række filmkulturelle aktiviteter.

Lommefilm 
Lommefilm har fokus på kreativ læring med filmmediet. De afvikler en bred vifte af projekter for ca. 6.000 elever årligt på skoler og gymnasier i hele landet, hvor eleverne producerer film med mobiler og tablets. Lommefilm har desuden fået støtte til et filmpædagogisk projekt om FN’s verdensmål.

FilmSkole Vordingborg 
Filmskolen Filmfabrikken, der ligger på Møn, er gået sammen med skole- og kulturforvaltningen i Vordingborg Kommune om projektet ’FilmSkole Vordingborg’. Målet er at gøre filmpædagogik til en integreret og naturlig del af undervisningen i alle Vordingborgs folkeskoler gennem hele skoleforløbet.

Levende Grønland 
Et filmbaseret, online undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i tre aktuelle dokumentarfilm om Grønland. Materialet er målrettet de gymnasiale uddannelser og udvikles af dokumentarfilmproducenten Bullitt Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus.

Dialog og kreativitet

Claus Hjorth, der er chef i afdelingen Børn & Unge på Filminstituttet, er glad for at være med til at understøtte de mange initiativer, der forankrer filmmediets kulturelle og pædagogiske potentiale for børn og unge.

”Film er en fantastisk fortælleform, der giver børn, unge og voksne mulighed for at spejle vores fælles virkelighed – både det nære hverdagsliv og den verden, der omgiver os,” uddyber Claus Hjorth. ”Filmmediet er et fantastisk læremiddel og en uovertruffen kilde til at sætte svære emner til debat i fx klasseværelset. Når børn og unge arbejder kreativt med film, styrker det deres evner til at forholde sig medskabende og kritisk til digitale medier, hvor levende billeder fylder stadig mere.”