Formidling af film for børn og unge

Børn i biografen
Foto: Jørgen True

Støtten ydes til udvikling, gennemførelse og/eller drift af udgivelser, projekter eller aktiviteter, der formidler filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge.

Formålet med støtteordningen er at fremme børn og unges muligheder for at opleve, forstå og selv skabe levende billeder samt at bidrage til udvikling og forankring af undervisningstilbud på film- og medieområdet i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Ansøgninger om støtte behandles normalt løbende. Dog fastsættes en ansøgningsfrist for projekter, der har modtaget støtte i det nærmeste foregående kalenderår. Med mindre andet fremgår af støttetilsagnet, vil denne frist være 31. januar i støtteåret.

Find ansøgningsdokumenter i højre spalte.

Regnskab og evaluering

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
Undervisningskonsulent
Tlf. +45 2286 9042
martinb@dfi.dk

Claus Noer Hjorth
Afdelingschef
Tlf. + 45 2261 5381
clausnh@dfi.dk