Flere indsigter om vores filmvaner

ANALYSE. I Filminstituttets faste analyseformat ‘Vidste du?’ kan du få ny viden om danskernes film- og serievaner. Analysen er nu udkommet i en udvidet version, der går et par spadestik dybere i de indsamlede data.

Filminstituttets analyseserie 'Vidste du?', der første gang udkom i 2018, undersøger vores brug af film og serier og vores holdninger til dem. Analysen udbygges løbende med nye perspektiver og indsigter for at give et så nuanceret blik på feltet som muligt.

Find her den seneste og udvidede version, som blev præsenteret for filmbranchen i november:

Indsigter fra analysen

Blandt analysens indsigter kan det fremhæves, at publikum på tværs af alle aldersgrupper er enige om, at det er i biografen, der opleves størst kvalitet.

Generelt er unge og ældre relativt enige i deres vurdering af udbuddets kvalitet for henholdsvis biografen og tv-kanaler. For dem, der anvender streamingtjenester som fx TV 2 Play, Netflix, DR TV, Viaplay, HBO, er der også overvejende enighed.

Data viser også, at flest danskere stadig ser film på tv. 79 % af de adspurgte angiver, at de har set mindst én film på tv inden for de seneste 12 måneder. Til sammenligning har 67 % set film via en streamingtjeneste eller i biografen. I biografen dominerer de unge, hvor 88 % i alderen 15-25 år har set mindst én film det seneste år. Til sammenligning har kun 50 % i gruppen 66+ år været i biografen det seneste år, mens flere i denne ældre aldersgruppe nu også har set film på en streamingtjeneste de seneste år, nemlig 29 %.

11 % angiver, at de har set en film på en pirattjeneste. Brugen af ulovlige tjenester falder også med alderen – det ligger på 30 % blandt unge, mens det ulovlige forbrug nærmest forsvinder helt blandt dem over 50 år.

Hvad skal dansk film kunne?

Som de vigtigste parametre for at vælge film angiver respondenterne i undersøgelsen, at de danske film skal være underholdende, give noget at tænke over og være sjove. De tilkendegiver også, at det er vigtigt, at de er troværdige, relevante og rørende.

Kontakt

Sanne Juncker Pedersen
Strategisk leder af Publikum tættere på
Tlf. +45 2244 0037
sannep@dfi.dk

Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
Tlf. +45 2630 4008
martinkh@dfi.dk


Om Vidste du?

'Vidste du?' er en analyseserie, der forholder sig konkret til publikums brug og forhold til film og serier. 

Serien ser også på udbredelsen af 200 spillefilm og mere end 120 serier. Hermed skaber den overblik på tværs af vinduer (biograf, streaming og tv) og etablerer et katalog over udbredelsen af danske og udenlandske serier.

Serien giver dermed en ny gennemsigtighed i forhold til, hvor udbredte de enkelte film og serier er, og hvilken publikumsprofil de har.

'Vidste du?' bliver opdateret og udvidet løbende. Næste version kommer i 2020, hvor der er fokus på børn og unge.

Undersøgelserne bliver gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, og der er gennemført 2.500 internetinterviews (CAWI-interviews) med de 15-79-årige.

Tags: