Flere nydanske hovedkarakterer i danske spillefilm

MANGFOLDIGHED. Andelen af hovedkarakterer i danske spillefilm, der har ikke-vestlig baggrund, er steget de senere år. Det er en af pointerne i en ny undersøgelse fra Det Danske Filminstitut, der dog også peger på, at det kræver en fortsat indsats, før dansk film afspejler den etniske sammensætning i befolkningen.

Det Danske Filminstitut har netop udgivet 'Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film', der dokumenterer mangfoldigheden i dansk film, som den tegner sig bag kameraet, i filmene og blandt publikum. 

Af rapporten fremgår det, at der er sket en væsentlig stigning i andelen af beskæftigede nydanskere i filmbranchen siden 2012. Andelen af nydanskere er lidt lavere end i alle erhverv i Danmark samlet set, men ligger dog højere end i den danske kulturbranche som helhed.

Rapporten viser blandt andet: 

  • Bag kameraet er der store udsving i den etniske mangfoldighed i de respektive faggrupper. Andelen af nydanskere er størst blandt fotografer, og for spillefilm ligger andelen af nydanske fotografer og manuskriptforfattere endda noget over andelen i alle danske erhverv. Andelen af nydanske instruktører på periodens spillefilm ligger på niveau med andelen af nydanskere, der er beskæftiget i Danmark som helhed.

Dansk film skal afspejle hele befolkningen

Filminstituttet arbejder derfor sammen med filmbranchen for at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. 

  • På filmuddannelserne er der sket en mærkbar stigning i andelen af nydanske studerende de senere år. På de såkaldte foreningsuddannelser (Super16, Super8, 18 Frames) spores især en tilgang af nydanske studerende med ikke-vestlig baggrund.
  • Foran kameraet er der sket en væsentlig stigning i andelen af nydanske hovedkarakterer med ikke-vestlig baggrund siden sidste opgørelse fra 2015. Andelen af nydanske skuespillere og karakterer er dog fortsat lavere end i samfundet generelt. 
  • Når det kommer til publikum, der ser film i biografen samt på digitale platforme, er nydanskere mere aktive end befolkningen som helhed. Andelen af nydanskere, der ser danske film, er næsten fordoblet i forhold til sidste opgørelse og nærmer sig befolkningen som helhed. 

En mangfoldig filmkultur skal sikre kvalitet og fornyelse

Forudsætningen for en levende filmkultur er, at dansk film afspejler hele befolkningen – det gælder køn, social baggrund, geografi og etnicitet. Det er baggrunden for, at Filminstituttet i samarbejde med filmbranchen har iværksat en række initiativer for at øge mangfoldigheden i dansk film. 

Mere om etnisk mangfoldighed

Indsatsen for større etnisk mangfoldighed rummer blandt andet et fælles branchecharter, et mentorprogram og en række casting-workshops for skuespillere og amatører. 

En væsentlig del af indsatsen handler om at monitorere udviklingen. Rapporten følger op på en tidligere undersøgelse, der udkom i 2015.

Direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard understreger, at mangfoldigheden er afgørende for dansk films kvalitet og udvikling:

"Dansk film skal være et kor af mange stemmer – visuelle fortællinger, der bygger på forskellige erfaringer og kunstneriske visioner. På den måde kan filmene nemlig både medvirke til at skabe indsigt og forståelse for vores forskellige livssituationer og sikre fornyelse i dansk film.

Den aktuelle undersøgelse peger på, at vi er nået et stykke ad vejen mod større etnisk mangfoldighed, både i rekruttering og repræsentation, men også, at det kræver en fortsat indsats for at nå dertil, hvor dansk film afspejler sammensætningen i befolkningen."

Fakta

Begrebet "nydansker" bruges som samlet begreb for Danmarks Statistiks definition af indvandrere og efterkommere med vestlig eller ikke-vestlig herkomst.

Kirsten Barslund
Projektleder
Tlf. +45 3374 3526
kirstenb@dfi.dk