Mangfoldighed

Dansk film skal afspejle hele befolkningen – det gælder køn, ophav, social baggrund og geografi. Filminstituttet arbejder sammen med filmbranchen for at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film.

Nyheder om mangfoldighed