Guide til at reducere film- og tv-branchens klimabelastning

Bæredygtighed. Den danske film- og tv-branche har fået et værktøj til at producere mere klimavenligt. Ud over en guide til grønnere produktioner giver 'Green Film'-håndbogen mulighed for en miljøcertificering.

'Green Film'-håndbogen giver råd og anvisninger til, hvordan klimaaftrykket på produktioner kan sænkes, er udgivet af Bæredygtig Film og TV Produktion. 

”Dette værktøj er et rigtig godt sted at starte. Håndbogen giver nogle håndgribelige løsningsforslag til den lidt komplekse problemstilling, som CO2-reducering er, og det gør det muligt for alle at komme i gang. For os er bæredygtighed en bevægelse, der kræver holdningsændring og forståelse for, hvad man kan gøre, samt forslag til konkrete aktiviteter,” siger Caroline Gjerulff, der er projektleder hos Vision Denmark .

Om BFTP-alliancen

Bæredygtig Film og TV-produktion (BFTP) er en dansk alliance initieret og koordineret af Vision Denmark. Målet med alliancen er at understøtte en ambitiøs grøn omstilling af dansk film- & tv-produktion, hvor hensynet til dansk kvalitetsindhold, arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima.

Partnerne i alliancen er Producentforeningen, Det Danske Filminstitut, DR, TV 2, Den Vestdanske Filmpulje, Film Fyn, Discovery, NENT Group og Nuuday.

 

Inspiration fra udlandet

Det er ikke kun i Danmark, at film og tv-branchen har ambitioner om at reducere sit klimaaftryk. Lande som Tyskland, Italien og England har været i gang med en organiseret grøn omstilling i over 10 år. Det er også her, at inspirationen til det danske værktøj er hentet. 'Green Film' er en international certificeringsordning udviklet i Trentino Filmkommission i Italien, og flere europæiske filmfonde, institutter og broadcastere benytter sig allerede af ordningen.

”Vi har valgt 'Green Film'-modellen for at sikre, at vi får en mere miljørigtig og bæredygtig film- og tv-branche i Europa. Vores branche er som udgangspunkt international med samarbejdspartnere over hele verden. Derfor giver det god mening at lægge sig op ad en eksisterende ordning, der fungerer og bliver brugt andre steder. Vi har selvfølgelig tilpasset den, så den passer til danske vilkår,” siger Filminstituttets direktør Claus Ladegaard.

Grundigt forarbejde

Foruden en screening af internationale certificeringsværktøjer ligger der en grundig analyse af den danske film- og tv-branches CO2-forbrug til grund for det danske 'Green Film'-værktøj. Det er særligt fem områder - transport, energi, forplejning, materialer og affald - der bidrager til branchens klimabelastning. Håndbogen er derfor inddelt efter disse fem områder og giver produktionsledere konkrete råd om, hvordan de finder bæredygtige alternativer.

Læs også klimarapporten

'Green Film'-håndbogen findes på bftp.dk, hvorfra den kan downloades og nemt komme med på optagelse og til planlægningsmøder, så de bæredygtige tiltag tænkes ind fra starten.

Der er ikke krav om 'Green Film'-certificering for at kunne modtage støtte fra Filminstituttet, men værktøjet kan bruges som guide for branchen.