Halvdelen af befolkningen spiller

COMPUTERSPIL. Digitale spil bliver ikke kun brugt på drengeværelset. Halvdelen af alle danskere spiller digitale spil, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Hver fjerde dansker spiller dagligt eller næsten dagligt – og det gælder for begge køn.

Spil er en del af mange danskeres hverdag, viser en måling af danskernes kultur- og medievaner lavet af Danmarks Statistik. Det er langt fra kun teenagedrenge, der bruger tid på at spille computerspil. Der er dog stor forskel på, hvordan vi spiller.

Mænd og kvinder vælger forskellige platforme

Hvis man ser på, hvor meget mænd og kvinder spiller, er der næsten ingen forskel. For begge køn gælder det, at ca. 25 % spiller stort set hver dag, og 50 % har spillet et digitalt spil inden for de seneste tre måneder. Det er dog ikke de samme platforme, de benytter sig af. Computeren er den foretrukne platform for mænd, mens kvinder foretrækker telefonen. Omvendt foretrækker meget få kvinder at spille på konsoller, mens tablets er det mindst populære blandt mænd.

Unge foretrækker telefon og computer

Når man ser på alder, er der også nogle klare forskelle i måden, vi spiller på. Blandt de unge er telefon og computer de mest populære platforme. For de 16-24-årige gælder det, at henholdsvis 29 % foretrækker mobilen, mens 28 % fortrækker computeren. Computeren stiger i popularitet og topper blandt de 33-44-årige, hvorefter populariteten falder brat. Telefonen er mest populær blandt de unge og den del af befolkningen, der er over 65. Konsollen er mest populær blandt unge. Tabletten har især sine fans blandt de 45-74-årige.

Af den halvdel af befolkningen, som har svaret, at de har spillet digitale spil inden for de seneste tre måneder, angiver 71 %, at de ikke har brugt penge på det i perioden. Det betyder, at man spiller gratisspil, at andre har betalt, eller at man har købt og betalt spillet tidligere.

Et flertal spiller også ganske få forskellige spil. 62 % af de adspurgte, der spiller, har spillet tre eller færre forskellige spil inden for de sidste tre måneder.

Spilstøtte

Filminstituttet støtter udvikling, produktion og lancering danske spil.

Formålet støtten er at fremme danske digitale spil som kulturbærende medie og styrke de kulturelle kvaliteter i digitale spil til leg og læring.

Støtten skal skabe bedre betingelser for realisering og udbredelse af originale danske spilprojekter med henblik på at bidrage til kvalitet og mangfoldighed i det danske udbud af digitale spil.

Kulturvaner

Tallene i denne artikel bygger på målinger fra Kulturvaneundersøgelsen fra Danmarks Statistik.